Home arrow Lessen arrow Huisregels

 Home
 Wat is Kung Fu
 De meester
 Lessen
 Locaties
 Lestijden
 Tarieven
 Huisregels
 Galerij
 Contact
 Links
 English

 
 
Huisregels  

De huisregels van Kung Fu Toa


Elk lid toont respect voor de meester en de medestudenten.

Elk lid onthoudt zich van grofheid en geweldadigheden.

Elk lid belooft de harde discipline en trainingsmethode, die lichaam en geest ten goede komt, correct en hoffelijk te ondergaan.

Het is niet toegestaan om buiten de zaal, bijvoorbeeld op straat Kung Fu te gebruiken, het is alleen ter zelfverdediging toegestaan; ook is het niet toegestaan om zonder toestemming van de meester buiten de zaal ergens anders mee te trainen.

De meester beslist of iemand wordt toegelaten als lid en tot welk niveau; de leden zijn gehouden tot het betalen van een maandelijkse bijdrage, de meester is bevoegd om in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

Bij het niet naleven van de huisregels volgt schorsing voor onbepaalde tijd, wat gevolgd kan worden door royering als lid.

? Iedereen betreedt de zaal in sportkleding.
? De zaal wordt niet betreden met buitenschoeisel.
? Iedereen betreedt en verlaat de zaal met de groet "Toa".
? Het is tijdens de trainingen niet toegestaan sieraden te dragen.
? Leden die trainingen vroegtijdig wensen te verlaten vragen toestemming aan de meester.
? Bij het begin of het einde van een oefening zal men steeds uit beleefdheid en respect voor de tegenstander, zijn partner groeten.
? De nagels van de vingers en de tenen dienen kort geknipt te zijn.
? Wie laat komt, wacht tot de meester toestemming geeft om aan de les te mogen deelnemen.
? Indien men tijdens de les de zaal wil verlaten, vraagt men toestemming aan de meester.
? Als de meester wat aan het uitleggen is, wordt er geluisterd en gaat men niet door met de oefening.
? Tijdens de training wordt niet gepraat, behalve om wat uit te leggen en te corrigeren.
? Indien men om wat voor reden de training niet vol kan houden, gaat men niet zonder toestemming op de bank zitten.
? Het is ten strengste verboden de aangeleerde vechttechnieken zonder aanleiding buiten de zaal te gebruiken.